BienthoughtsMuyBienthoughts

one stupidity at a time won't hurt, will it?

Katulad Niya.katulad din ng pag-ibig ko sa kanya

katulad din ng inalay kong pansin

katulad ng dilim ng gabi at ng halik sa labi

ang sakit – katulad ng pag-ibig ko sa kanya

lilipas din…

 

lilipas din ang ulan

katulad ng inihain kong bulaklak

maglalaho ang hamog sa umaga

at katulad ng pag-ibig ko sa kanya

mawawala, lilipas, malalanta.

 

katulad din ng paghingi ko ng pag-ibig

katulad din ng pagnanais kong makasama niya

katulad ng pagtanggi at pagtalikod

lilipas din, tulad ng sakit – tulad ng hapdi

lilipas din…

 

katulad ng ginawa niya

katulad ng ginawa mo,

at katulad ng bawat pag-asang isinampal sa mukha ko

malilimot din ang mga pangako

lilipas din ang luha – ang luha, mapapawi, papahirin

at lilipas din –

katulad niya,

katulad mo

lilipas din,

 

makakalimutan ko…

Advertisements

2011/02/16 - Posted by | Sari-saring Katangahan.

3 Comments »

  1. hay move on.. is the hardest thing to do

    Comment by kikomaxxx | 2011/02/16 | Reply

  2. isa ka palang makata bien.. time heals… 🙂

    Comment by rus | 2011/02/17 | Reply

  3. yeah nice

    Comment by kourtnie | 2011/03/01 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: