BienthoughtsMuyBienthoughts

one stupidity at a time won't hurt, will it?

Ako, Hindi Kita Kilala.


Ako, hindi kita kilala.

Gayundin ang anim na bilyong iba pang mga mukha. Ngunit sa’yo, sasabihin ko ng may pagsisisi.

Ang iyong pagsilang ay sinulsi ng isang tabak na kailanma’y di makasusugat tulad ng ating pag-ibig na sa huli’y may pagdaramdam; ang ating pag-uusap upang mabasag lang ang katahimikan, upang malamnan lang ang malamya nating pagitan.

 Tawagin mong kahibangan, na marami ring kababaihan o kalalakihan ang nagsasaya sa gabi, maglalasing, iihi, at maglalasing pang muli para makakilala ng ibang mukha at pagkatapos ay para makalimot.

O marahil ang paglimot ay katulad din ng pagalala. Iniisip natin kung sino ang gusto nating makalimutan at hindi na maalala ang mga taong tuluyan nang nakalimot sa atin.

 Isipin mo ang libingan, ang nitso. Isipin mo ang mga tuyong dahon sa tagsibol na hindi naman natin nakikita pa. Isipin mo ang mga salita sa Bibliya na unang nagsabing “abo sa abo, alikabok sa alikabok”.

Pagkatapos, kung kaya pa ng iyong sentido, subukan mong alalahanin ang aking mukha habang naglalakad papalayo. Alalahanin mo ako hindi dahil sa galit.

 Tawagin mo akong katoto, kumpare, o isang lalaki sa kanto na nakasuot ng maong at sando na hindi mo na mawari kung anong kulay. Subukan mo, mahal ko. Sapagkat ang taong “kilala ka ngunit hindi ka man lang nakakausap saglit man” ay nasa labas pa rin ng iyong pintuan.

Subukan mong hanapin ang itsura ko sa isang madilim na lagusan hanggang makarating ka sa kabila.

 At nandoon ako, naghihintay.

Sapagkat hindi ko kayang habambuhay ikandado ang mga mata ko habang nakatitig sa iyong labing palaging nakatikom. Binabanggit ko ang iyong pangalan, o ang pangalan ng lalaking nakaupo sa tabi mo.

 Maswerte syang ungas sya, alam niya ang iyong pangalan.

Ako, hindi kita kilala…

Advertisements

2011/05/10 - Posted by | Sari-saring Katangahan.

2 Comments »

  1. hala sino yan

    Comment by Ron Mistica | 2011/05/10 | Reply

    • hahaha, hindi ko nga siya kilala sir! LOL 😀

      Comment by bienthoughts | 2011/05/11 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: