BienthoughtsMuyBienthoughts

one stupidity at a time won't hurt, will it?

Walang Title.


noong mga araw na nagmamaktol ang buwan,

at tumigil itong harutin ang hiyas ng hangin at tubig,

at tila nagdaramot ng liwanag sa gabing malamya,

nakilala kita.

doon sa dalampasigan ng pighati,

ika’y naglalaro sa agos ng alon, nagluluksa…

 

gayundin ako noon, nagdadalamhati, nalilito.

sa pagyurak ng mga buhangin sa aking pagkatao

na dahan-dahang pumapalaot sa karagatan ng luha,

nakita kitang paparating, dala ang pag-asa

na nagsasabing malapit na ang umaga…

 

sa maraming pagkakataon na inanod ako ng mga paratang,

sa gitna ng alon ng panghuhusga ng kulturang kinasanayan:

 

na ang kay Juan ay para kay Juan.

na ang kay Pedro ay para kay Pedro.

na ang pag-ibig ni Malakas ay para kay Maganda,

na ang puso ni Adan ay para lamang kay Eba…

 

nakasalubong kita.

at sa dalampasigan ng walang hanggang panghuhusga,

sinamahan mo akong lumusong.

 

ngayon hindi na mahalaga kung maglaan man ng liwanag ang buwan sa ating nilalakaran.

o magdamot man ang araw ng init para sa malamig na umaga, o sa madilim na gabi.

 

hindi na mahalaga.

 

Advertisements

2011/08/25 - Posted by | Sari-saring Katangahan.

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: